Provozní řád

Provozní řád tenisového areálu Jahodnice

 

Článek 1 - Vstup na tenisové kurty

 1. Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době a po zaplacení poplatku nebo s permanentkou, kterou si návštěvník zakoupí u správce kurtů. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správců kurtu.

 2. Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu a herního plánu nebo přes rezervační systém (telefonicky). Rozvrh a herní plán je umístěn na internetových stránkách www.tshradecka.cz nebo je možné se o něm informovat u správců kurtů.

 3. Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut, kdy 55 minut je věnováno hře a posledních 5 minut je věnováno úpravě kurtů (hrablem srovnat kurt a posléze upravit povrch sítí na zametení).

 

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

 2. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

 3. Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi, nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

 4. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce.

 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.

 7. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů.

 

Článek 3 - Zakázané činnosti v areálu 

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.
 2. Rušit klid ostatních návštěvníků.
 3. Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 4. Vodit do areálu psy nebo jiná zvířata.

 

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se bude chovat jiným nepřístojným způsobem.Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR.

 

Provozovatel:

Tenisová škola Lucie Hradecké z.s.
www.tshradecka.cz
e-mail:  
tel: 731 468 058
Přihlášení uživatele
Zaslání zapomenutého hesla
Facebook fan page